1 af 3

Om Styrkeakademiet

Styrkeakademiet tilbyder konkrete materialer og træning i brugen af metoder til institutioner, der arbejder med børn og unges mentale sundhed og trivsel.

  • Bæredygtighed

    Vi tror på "train-the-trainer" og på, at opkvalificere de ressourcer, der er til rådighed og som har fagkendskab i forvejen. Den unikke relation, der er mellem lærer/pædagog og elev, skal være rammen om trivselsarbejdet.

  • Forskningsbaserede løsninger

    Alle vores løsninger er forskningsbaserede og udviklet i Danmark til brug i den måde, vi arbejder med børn og unge i Danmark og den måde, vi driver skole på i Danmark.

  • Rød tråd

    Vi tror på systemiske løsninger, der inddrager alle ressourcer omkring den unge i arbejdet med trivsel og vi tror på, at fortløbende indsatser skal bygge ovenpå de metoder, den unge tidligere har stiftet bekendtskab med, så programmerne går hånd i hånd.